Skip to main content

Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu

Antoni Balejko


Książka Antoniego Balejko „Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu” jest wszechstronnym przewodnikiem, który skupia się na problemach logopedycznych, a także dydaktycznych związanych z mową, czytaniem i pisaniem. Publikacja ta jest skierowana zarówno do specjalistów, jak i do rodziców dzieci z trudnościami w tych obszarach. Balejko podejmuje się przedstawienia problematyki w sposób przystępny, co sprawia, że książka jest cennym źródłem wiedzy nie tylko dla logopedów, ale również dla nauczycieli, psychologów, lekarzy i rodziców.

Pierwsza część książki zawiera podstawowe informacje teoretyczne, które są niezbędne do zrozumienia procesu kształtowania mowy. Autor omawia rozwój mowy dziecka, przyczyny i typy zaburzeń oraz metody diagnostyczne. W tej części książki, Balejko podkreśla, jak ważne jest wczesne wykrywanie problemów i szybkie podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych.

Druga część książki jest bardziej praktyczna i zawiera szczegółowe ćwiczenia, porady oraz wskazówki, które mogą być bezpośrednio stosowane w pracy z dziećmi. Autor prezentuje różnorodne metody i techniki terapii, które są skuteczne w pokonywaniu trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Balejko zwraca szczególną uwagę na potrzebę prowadzenia ćwiczeń różnicowania słuchowego głosek, takich jak c-cz, s-sz, z-ż, dz-dż, co jest często pomijane, a kluczowe dla skutecznej terapii logopedycznej.

Jednym z istotnych elementów książki jest opis kwestionariusza obrazkowego, który może być używany nie tylko przez logopedów, ale również przez nauczycieli, psychologów, lekarzy i rodziców do wstępnej diagnozy mowy. Kwestionariusz ten składa się z 44 ilustracji, które pomagają ocenić poprawność wymowy poszczególnych głosek. Autor podaje konkretne przykłady, jak wykorzystać kwestionariusz w praktyce, co pozwala na wczesną i skuteczną interwencję.

Balejko omawia także różne pomoce dydaktyczne, takie jak układanki dwusylabowe, które wspomagają rozwój mowy poprzez zabawę. Zabawy te przygotowują dzieci do nauki czytania metodą sylabową i pomagają w kształtowaniu analizy i syntezy słuchowej. Autorzy układanek, w tym sam Balejko, podkreślają, że zabawowy charakter zajęć sprawia, iż dzieci chętnie uczestniczą w ćwiczeniach, co przekłada się na lepsze wyniki w nauce.

W książce znajduje się również rozdział poświęcony metodyce i organizacji zabiegów logopedycznych. Balejko przedstawia tu różnorodne metodyczne rozwiązania dotyczące wywoływania i utrwalania najczęściej zniekształcanych głosek języka polskiego. Przedstawione są tu zarówno ćwiczenia praktyczne, jak i teoretyczne podstawy, co daje rodzicom i nauczycielom narzędzia do pełnego uczestnictwa w procesie terapii logopedycznej.

Autor podkreśla również znaczenie wczesnej interwencji i stałej współpracy z logopedą. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie utrwalaniu się niewłaściwych nawyków i skuteczniejsze wsparcie rozwoju dziecka. Balejko zwraca uwagę, że odpowiednie podejście do terapii logopedycznej może znacząco poprawić nie tylko umiejętności mówienia, ale również czytania i pisania.

Książka „Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu” jest więc nie tylko teoretycznym kompendium wiedzy, ale także praktycznym przewodnikiem pełnym konkretnych ćwiczeń i porad. Dzięki temu jest wartościowym narzędziem dla każdego, kto chce skutecznie wspierać rozwój mowy i komunikacji u dzieci.

Afazja.net - Czytam - Piszę - Mówię - Rozumiem