Skip to main content

Czym jest afazja.net?

logoafazja.net to nowoczesne narzędzie terapeutyczne z ćwiczeniami dla osób dotkniętych afazją i podobnymi zaburzeniami mowy oraz rozumienia. Program zawiera tysiące różnorodnych ćwiczeń, które pacjent może wykonywać samodzielnie, bądź przy pomocy opiekuna/logopedy, zarówno w domu, jak i w gabinecie logopedycznym, lub na oddziale rehabilitacyjnym. Ćwiczenia polegają na rozwiązywaniu zadań i odpowiadaniu na pytania poprzez wpisywanie liter odpowiedzi (na ekranie komputera lub klawiaturze) oraz wybieraniu prawidłowych odpowiedzi z listy słów do wyboru. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest obsługiwana przez przeglądarkę internetową. Do jej używania konieczny jest więc dostęp do internetu.

Program został opracowany głównie z myślą o pacjentach dorosłych, ale mogą z niego korzystać również dzieci, a także młodzież i dorośli uczący się języka polskiego. W aplikacji zawartych jest wiele aspektów mowy i języka, takie jak: nazywanie, pisanie, czytanie, rozpoznawanie godzin, kolorów, liczb, zautomatyzowane ciągi słów, dopasowywanie i sortowanie wyrazów, odmiana rzeczowników przez przypadki oraz odmiana czasowników przez osoby. Zadania podzielone są na grupy (rodzaje) ćwiczeń oraz kategorie tematyczne (aktywność, posiłki, dom, ciało, natura, czasoprzestrzeń, czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, zdania, przysłowia, itp.).

Aplikacja cechuje się wysokim poziomem losowości. Nie tylko ćwiczenia są prezentowane w losowej kolejności, ale także wyrazy do wyboru są umieszczane w różnych pozycjach tak, aby pacjent nie przyzwyczajał się do miejsca, w którym znajduje się prawidłowa odpowiedź. Dużą pomoc stanowi lektor, wypowiadający treści zadań i odpowiedzi, oraz system podpowiedzi, który umożliwia odsłanianie kolejnych liter w wyrazie, gdy pacjent nie zna rozwiązania.

Aplikacja umożliwia stopniowanie trudności na kilku poziomach, dzięki czemu można dostosować ćwiczenia do stopnia zaawansowania pacjenta. Do tego celu służą ustawienia aplikacji, które obejmują między innymi, np. liczbę wyrazów do wyboru (od 2 do 40), liczbę liter pokazywanych podczas wpisywania odpowiedzi, liczbę wyrazów w zautomatyzowanych ciągach do posortowania, czy wygląd tarczy zegara.

Program afazja.net umożliwia terapeutom tworzenie spersonalizowanych programów terapeutycznych oraz oferuje funkcje monitorowania postępów i śledzenia historii wykonanych ćwiczeń. Dzięki temu zarówno pacjenci, jak i terapeuci, mogą śledzić osiągnięcia i dokładnie obserwować rozwój umiejętności językowych. To umożliwia dostosowanie dalszych działań terapeutycznych do konkretnych potrzeb i wyników pacjenta, co przekłada się na bardziej efektywną rehabilitację afazji.

Listę funkcji aplikacji uzupełniają takie narzędzia jak:

 • Zakładki - umożliwiające szybkie dodawanie ćwiczeń do listy ulubionych.
 • Ćwiczenia własne - dające możliwość tworzenia nowych ćwiczeń z własną treścią i zdjęciami.
 • Zestawy ćwiczeń - dowolnie konfigurowalna lista ćwiczeń, która może być udostępniana innym użytkownikom oraz przypisywana pacjentom jako zadanie domowe.
 • Konfigurator ćwiczeń - narzędzie umożliwiające generowanie sesji ćwiczeń na podstawie wybranego rodzaju afazji, funkcji poznawczej lub konkretnej grupy ćwiczeń.

Aby rozpocząć ćwiczenia, najpierw wybierz grupę ćwiczeń, a następnie interesującą Cię kategorię tematyczną.

Grupy ćwiczeń obejmują:

 • Wiedza i życie - ćwiczenia z pytaniami z dziedziny wiedzy ogólnej, aktualności (np. dzisiejsza data), zwroty grzecznościowe oraz wiedza o pacjencie. Wypełnij profil pacjenta w ustawieniach, aby automatycznie generować pytania dotyczące jego życia (data i miejsce urodzenia, imiona członków rodziny, itp.) w kategorii „Wiedza o mnie”.
 • Nazywanie - nazywanie przedmiotów, czynności, miejsc i wydarzeń widocznych na ilustracjach.
 • Wybieranie - wybieranie obrazków na podstawie podanego wyrażenia.
 • Słuchanie - rozpoznawanie ze słuchu liczb, liter, sylab i wyrazów.
 • Ciągi słowne - grupa ćwiczeń obejmująca zautomatyzowane ciągi słowne, m.in. uzupełnianie i sortowanie liczb, liter, dni tygodnia, nazw miesięcy, miar, itp.
 • Kategoryzacje - obszerna grupa z ćwiczeniami obejmującymi kategorie przedmiotów, np. rozpoznawanie niepasującego wyrazu, dobieranie brakujących słów w ciągu, zaznaczanie wyrazów do podanej kategorii.
 • Gramatyka - odmiana rzeczowników przez przypadki, odmiana czasowników przez osoby, zaznaczanie wyrazów w odpowiedniej formie gramatycznej, z rozróżnieniem części mowy, rodzajów, liczb, czasów i trybów.
 • Ułóż zdanie - układanie zdań z rozsypanych fragmentów.
 • Uzupełnij zdanie - uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami.
 • Przeciwieństwa - dobieranie antonimów.
 • Podobieństwa - dobieranie synonimów.
 • Rozumienie - ćwiczenia z zakresu skojarzeń, np. wybierz czynności pasujące do zawodu lub nazwij rzeczowniki pasujące do czynności.
 • Definicje - nazywanie słów na podstawie ich znaczeń oraz dopasowywanie znaczeń do wyrazów.
 • Dokończ wyraz - uzupełnianie wyrazów z różnych kategorii tematycznych.
 • Stopniowanie - szeregowanie i uzupełnianie przymiotników i przysłówków według stopnia, sortowanie przedmiotów według ich wielkości.
 • Prawda czy fałsz? - odpowiadanie na pytania o prawdziwość zdania oraz zaznaczanie poprawnych niepoprawnych wyrazów.
 • Kolory - nazywanie i wybieranie nazw kolorów.
 • Zegar - rozpoznawanie czasu na tarczy zegara i wpisywanie godzin.
 • Matematyka - proste działania matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).
 • Krzyżówki - niezliczona ilość tekstowych i obrazkowych krzyżówek z różnych kategorii tematycznych do rozwiązania w aplikacji.

W niektórych grupach ćwiczeń, oprócz kategorii tematycznych, znajdują się też, tzw. generatory ćwiczeń. Są to narzędzia umożliwiające generowanie ćwiczeń w wybranej grupie, zgodnie z określonym schematem odpowiadania.

Wyróżniamy 4 podstawowe szablony:

 • Uzupełnianie - polegające na uzupełnianiu brakujących wyrazów w zdaniach lub ciągach słów.
 • Dopasowywanie - polegające na dobieraniu wyrazów w pary.
 • Sortowanie - polegające na szeregowaniu wyrazów według określonych kryteriów.
 • Zaznaczanie - polegające na zaznaczaniu słów spośród większego zbioru wyrazów.

Aby rozpocząć sesję ćwiczeń, wystarczy kliknąć przycisk START, a następnie dostosować opcjonalne ustawienia generatora, takie jak liczba wylosowanych obiektów, ich rodzaje, kolejność, itd.

Ustawienia

Przed uruchomieniem sesji ćwiczeń możesz dopasować ustawienia poziomu trudności do potrzeb pacjenta. Podstawowe ustawienia obejmują:

 • Liczbę ćwiczeń
  Ustaw maksymalną liczbę ćwiczeń, które chcesz wykonać podczas aktualnej sesji. Dla niektórych grup ćwiczeń możesz decydować o ich kolejności (np. „losowa”, „alfabetyczna”, itp.).
  Opcja gry na punkty pozwala na zdobywanie punktów, a statystyki będą zapisywane w tabeli „Statystyki” na na samym dole ekranu z ustawieniami pacjenta.
 • Sposób odpowiadania
  Wybierz preferowany sposób odpowiadania. Możesz wybierać słowa, wpisywać litery lub mówić do mikrofonu (aby skorzystać z ostatniej opcji, pamiętaj o tym, aby zezwolić na dostęp do mikrofonu Twojej przeglądarce internetowej. Podczas sesji ćwiczeń możesz zmieniać sposób odpowiadania, o ile nie grasz na punkty i nie wykonujesz zestawu ćwiczeń jako konkretny pacjent.
 • Liczbę słów do wyboru
  Ustaw maksymalną liczbę wyświetlanych słów do wyboru prawidłowej odpowiedzi. Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlać tylko właściwe słowa, czy też wyrazy, w których kolejność liter jest pomieszana.
 • Rozkład klawiatury
  Ustaw minimalną liczbę liter do wyświetlenia na klawiaturze ekranowej. Jeśli wybierzesz opcję „dwuznaki”, pojedyncze przyciski będą zawierały głoski typu „SZ”, „CZ”, „RZ”. W przeciwnym wypadku każda litera będzie prezentowana osobno.

Profile pacjentów

Aby skorzystać z pełnych możliwości aplikacji, należy stworzyć profil pacjenta, wprowadzając jego nazwę w ustawieniach aplikacji lub na stronie afazja.net/konto/pacjenci. Isnieje możliwość założenia wielu profili i swobodnego przełączania się między. Wszystkie ustawienia w aplikacji, jakie zostaną zapisane, a także „Zakładki” i „Własne ćwiczenia”, które zostaną stworzone, będą przypisane do aktualnie wybranego pacjenta. Każdy utworzony profil otrzymuje unikalny numer („numer pacjenta”), którego można użyć do importowania profilu.

Importowanie profilu pacjenta

Załóżmy, że jesteś terapeutą, a Twój pacjent korzysta z aplikacji afazja.net w domu. Kiedy pacjent utworzy swój profil i poda Ci przypisany „numer pacjenta”, możesz go wpisać w polu ustawień aplikacji, aby zaimportować jego profil. W ten sposób pojawi się on na Twojej liście w aplikacji. Dzięki temu uzyskasz dostęp do wszystkich ustawień, zakładek, statystyk i indywidualnych ćwiczeń pacjenta, jak również możesz przypisać mu zadania do wykonania w domu.

Zestawy ćwiczeń

Zestawy ćwiczeń to zbiór konkretnych ćwiczeń zapisanych na jednej liście, który pozwala na dogodne korzystanie z nich i śledzenie postępów w rehabilitacji. Aby dodać konkretne ćwiczenie do zestawu, wybierz w aplikacji opcję menu „Dodaj do zestawu” na ekranie z uruchomionym ćwiczeniem. Zestawy ćwiczeń można tworzyć i edytować na stronie afazja.net/konto/zestawy.

Możesz również dodawać własne ćwiczenia i zapisywać je w zestawach. Aby to zrobić, wybierz przycisk „Stwórz ćwiczenie” na stronie edytowanego zestawu i użyj jednego z czterech dostępnych szablonów: nazywanie, zaznaczanie, dopasowywanie lub sortowanie. Inną możliwością jest dodawanie (własnych lub wygenerowanych) krzyżówek.

Gdy uruchomisz zestaw ćwiczeń, sesja ćwiczeń będzie podlegać punktacji, a statystyki i punkty zostaną automatycznie zapisane w historii ćwiczeń aktualnie wybranego pacjenta. Ponadto, możesz udostępnić swoje zestawy ćwiczeń innym użytkownikom, co umożliwi im skorzystanie z Twoich doświadczeń i wiedzy w dziedzinie rehabilitacji. Dla domyślnego pacjenta punktacja nie jest liczona, a historia ćwiczeń nie jest zapisywana.

Zadania domowe

Zestawy ćwiczeń (zarówno prywatne, jak i publiczne) mogą być używane w formie zadania domowego dla pacjentów. Aby dodać zadanie domowe, należy wybrać profil pacjenta i na ekranie z zestawami ćwiczeń wybrać przycisk „dodaj jako zadanie domowe”. Zadanie domowe pojawi się na liście zadań przypisanego pacjenta, a po wykonaniu zadania, punktacja zostanie zapisana w jego historii ćwiczeń.

Zakładki i Ćwiczenia własne

Jeśli nie chcesz korzystać z opcji tworzenia zestawów ćwiczeń, ale chciałbyś umieścić dane ćwiczenie na liście „ulubionych”, aby móc w każdym momencie do niego wrócić, możesz dodać je do zakładek. W tym celu wybierz opcję „Dodaj do zakładek” na ekranie z ćwiczeniem.

W podobny sposób, możesz stworzyć nowe, własne ćwiczenie bez konieczności tworzenia zestawów. W tym celu użyj funkcji „Własne”. Isnieje możliwość dodania swojej ilustracji.

Tak utworzone „Zakładki” i „Własne ćwiczenia” są przypisane wyłącznie do profilu konkretnego pacjenta i nie mogą być udostępnione publicznie, w przeciwieństwie do „Zestawów ćwiczeń”, które są przypisane do użytkownika aplikacji.

Konfigurator ćwiczeń

Konfigurator ćwiczeń to narzędzie umożliwiające wygenerowanie zbioru ćwiczeń według rodzaju afazji, rodzaju deficytu lub według grupy ćwiczeń. Aby skorzystać z konfiguratora, należy wybrać rodzaj afazji i nacisnąć przycisk START. Program wygeneruje losowe ćwiczenia z całej bazy aplikacji, które będą przydatne w rehabilitacji zaburzeń charakterystycznych dla wybranego rodzaju afazji. Jeśli chcesz, możesz jeszcze bardziej dostosować konfigurację, wybierając funkcję, którą chcesz ćwiczyć (np. powtarzanie, nazywanie, rozumienie) oraz dostosować rodzaje i liczbę generowanych ćwiczeń.

Wyszukiwarka ćwiczeń

Wyszukiwarka ćwiczeń umożliwia w przystępny sposób dostęp do wybranych spośród 37.040 ćwiczeń zawartych w aplikacji. Dzięki niej możesz wyszukiwać ćwiczenia według słów kluczowych, filtrować je według grup i sortować według pól w tabeli. Wybrane ćwiczenia możesz uruchamiać bezpośrednio z wyszukiwarki albo dodawać do zakładek lub zestawu ćwiczeń. To daje Ci większą kontrolę nad rodzajem wykonywanych ćwiczeń i pozwala budować jeszcze bardziej spersonalizowane sesje treningowe.

Klawiatura

Podczas ćwiczeń do wpisywania prawidłowej odpowiedzi możesz używać klawiatury komputerowej.

Dostępne są następujące skróty klawiszowe:

Nawigacja
STRZAŁKA W PRAWOdalej
STRZAŁKA W LEWOwstecz
SPACJApodowiedź
ENTERrozwiązanie
ESCAPEwyjście
SHIFT + Uukryj pytanie
SHIFT + Dwyłącz dźwięk
SHIFT + Ppełny ekran
SHIFT + Kskróty klawiszowe
SHIFT + Hprześlij opinię
Polskie znaki
SHIFT + AĄ
SHIFT + EĘ
SHIFT + OÓ
SHIFT + CĆ
SHIFT + LŁ
SHIFT + NŃ
SHIFT + SŚ
SHIFT + XŹ
SHIFT + ZŻ

Afazja.net - Czytam - Piszę - Mówię - Rozumiem