Skip to main content

Autorem serwisu i aplikacji afazja.net jest Michał Murawicki, absolwent Freie Universität Berlin, informatyk i programista z wieloletnim doświadczeniem.

Witaj!

Nazywam się Michał Murawicki i na co dzień mieszkam w Berlinie. Od kilkunastu lat zajmuję się programowaniem stron i aplikacji internetowych. Programowanie to moja pasja.

Pomysł na stworzenie serwisu afazja.net wziął się z życia, kiedy to moja mama doznała udaru mózgu w wyniku komplikacji po operacji tętniaka. W efekcie udaru doznała częściowego niedowładu jednej strony ciała oraz afazji.

Afazja powstaje w momencie, gdy na skutek obumarcia lub uszkodzenia rejonów w mózgu odpowiedzialnych za mowę chory traci częściowo lub całkowicie zdolność mówienia. Proces rehabilitacji afazji to często żmudny i długotrwały proces, który wymaga od pacjenta i terapeuty dużo cierpliwości. Zależnie od stopnia i obszaru uszkodzeń mózgu, osoba chora może borykać się z różnymi trudnościami w mówieniu, rozumieniu, czytaniu, pisaniu oraz innych funkcjach poznawczych.

Neurologopeda lub neuropsycholog ocenia stan pacjenta i decyduje o metodach terapii, które często obejmują sesje indywidualne lub grupowe z logopedą, a także ćwiczenia z materiałami lub książkami, które pacjent może wykonywać samodzielnie lub z opiekunem w domu.

Szczęśliwie, mózg posiada zdolność do neuroplastyczności, co oznacza, że może ulegać zmianom i adaptować się w każdym wieku. Dlatego istnieje zawsze szansa na poprawę funkcjonowania osoby dotkniętej afazją.

Jak powstała aplikacja?

Osobiście, najczęściej ćwiczyłem z moją mamą przy użyciu drukowanych materiałów. Jednak zauważyłem, że praca z książkami dla pacjentów z afazją wiąże się z pewnymi ograniczeniami:

Po pierwsze, po wypełnieniu zadania odpowiedziami, traci ono swoją użyteczność. Oczywiście można używać ołówka i później wymazać wpisane odpowiedzi lub zastosować system zakładania/zginania kartek, jednak jest to niewygodne.

Po drugie, zauważyłem, że pacjenci często przyzwyczajają się do konkretnej pozycji, w której znajduje się poprawna odpowiedź na kartce. W rezultacie, podczas powrotu do tego samego zadania, pacjent często odnajduje odpowiedź na podstawie przyzwyczajenia, że znajduje się ona w konkretnym miejscu na kartce. Przykładowo, moja mama po pewnym czasie, chcąc odpowiedzieć "telewizor", mówiła "telefon, telewizor", ponieważ na jednej ze stron z ćwiczeniami obrazkowymi zdjęcie telefonu znajdowało się tuż obok zdjęcia telewizora.

Po trzecie, pacjenci zazwyczaj potrzebują pomocy kogoś innego przy pracy z drukowanymi materiałami.

 

Po zapoznaniu się z ćwiczeniami w książkach oraz rozczarowaniu dostępnymi aplikacjami tego typu na polskim rynku - ze względu na trudności w obsłudze, brak elastyczności, ograniczone możliwości dostosowania ćwiczeń i ustawień do indywidualnych potrzeb pacjentów oraz słabą użyteczność - postanowiłem stworzyć aplikację internetową, która wspomoże terapię afazji i pomoże jak największej liczbie osób borykających się z afazją i podobnymi zaburzeniami mowy. Ponadto, moim celem było rozwiązanie wymienionych wcześniej problemów.

Po pierwsze, program komputerowy nie zapamiętuje wpisanych odpowiedzi, dzięki czemu można regularnie powracać do wcześniej przerobionych zadań.

Po drugie, eliminowany jest problem z pozycją prawidłowych odpowiedzi, ponieważ można zaprogramować losowość na różnych poziomach (np. losowa kolejność ćwiczeń, losowa pozycja odpowiedzi, zmienne słowa do wyboru i ich losowa pozycja dla ćwiczeń typu "Wybierz prawidłową odpowiedź z listy wyrazów" lub "Posortuj wyrazy").

Po trzecie, aplikacja zapewnia intuicyjną obsługę, automatyzację procesu wybierania/wpisywania odpowiedzi oraz asystę lektora, umożliwiając pacjentowi samodzielne wykonywanie ćwiczeń w miarę możliwości.

Pierwsza wersja aplikacji powstała w ciągu czterech miesięcy, a 1 maja 2021 roku mogliśmy zaprezentować pierwszą oficjalną wersję programu pacjentom i logopedom. W kolejnych miesiącach aplikacja była stale rozwijana i doskonalona.

W przeciągu dwóch lat afazja.net przekształciła się w nowoczesne narzędzie terapeutyczne, dostępne zarówno jako aplikacja, jak i serwis internetowy, będący źródłem wiedzy na temat afazji i oferujący przydatne narzędzia oraz usługi, takie jak np. generator krzyżówek, formularz diagnostyczny SODA, profile terapeutów.

Aplikacja afazja.net - Terapia mowy i języka - to profesjonalne narzędzie wspomagające terapię umysłową dorosłych, które zostało opracowane we współpracy z neurologopedami i pacjentami. Głównym konsultatnem jest neurologopeda pani dr. Wioletta Sokal, której szczególnie chciałbym podziękować za wszelkie wskazówki i pomoc, której mi udzieliła podczas tworzenia aplikacji.

Odwiedź stronę Co nowego? aby śledzić rozwój aplikacji afazja.net w czasie.