Skip to main content
Autorem serwisu i aplikacji afazja.net jest Michał Murawicki, absolwent Freie Universität Berlin, informatyk oraz programista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Witaj!

Nazywam się Michał Murawicki i mieszkam na co dzień w Berlinie. Przez wiele lat zajmowałem się programowaniem stron internetowych oraz aplikacji. Programowanie to moja pasja.

Idea stworzenia serwisu afazja.net narodziła się w wyniku życiowej sytuacji, kiedy to moja mama doznała udaru mózgu po operacji tętniaka. Skutkiem udaru były częściowy niedowład jednej strony ciała oraz rozwinięcie się afazji.

Afazja występuje, gdy uszkodzenie lub obumarcie konkretnych obszarów mózgu odpowiedzialnych za mowę prowadzi do częściowej lub całkowitej utraty zdolności do mówienia. Proces rehabilitacji afazji jest zazwyczaj trudny i długotrwały, wymaga od pacjenta i terapeuty wielkiej cierpliwości. W zależności od stopnia i obszaru uszkodzeń mózgu, osoba z afazją może zmagać się z różnymi trudnościami w mówieniu, rozumieniu, czytaniu, pisaniu oraz innych funkcjach poznawczych.

Neurologopedzi lub neuropsycholodzy oceniają stan pacjenta i wybierają odpowiednie metody terapii, które często obejmują sesje indywidualne lub grupowe z logopedą, a także ćwiczenia z materiałami lub książkami, które pacjent może wykonywać samodzielnie lub z opiekunem w domu.

Na szczęście mózg posiada zdolność do neuroplastyczności, co oznacza, że może ulegać zmianom i dostosowywać się w każdym wieku. Dlatego istnieje zawsze nadzieja na poprawę funkcjonowania osoby dotkniętej afazją.

Jak powstała aplikacja?

Osobiście, najczęściej prowadziłem ćwiczenia z moją mamą, korzystając z materiałów w formie papierowej. Jednakże napotkałem kilka ograniczeń związanych z pracą z książkami terapeutycznymi dla pacjentów z afazją:

Po pierwsze, po wypełnieniu ćwiczenia odpowiedziami, stawało się ono jednorazowe i traciło swoją użyteczność. Oczywiście, można było używać ołówka i wymazywać odpowiedzi, albo stosować system zakładania/zginania stron, ale to okazywało się niewygodne.

Po drugie, zauważyłem, że pacjenci często przyzwyczajali się do konkretnej pozycji, w której znajdowała się poprawna odpowiedź na stronie. W efekcie, przy kolejnym podejściu do tego samego zadania pacjent często wybierał odpowiedź na podstawie przyzwyczajenia do konkretnej lokalizacji na stronie. Na przykład, moja mama po pewnym czasie, próbując odpowiedzieć "telewizor", mówiła "telefon, telewizor", ponieważ na jednej ze stron z ćwiczeniami obrazkowymi zdjęcie telefonu znajdowało się tuż obok zdjęcia telewizora.

Po trzecie, pacjenci zazwyczaj potrzebowali pomocy od innej osoby podczas pracy z materiałami w formie papierowej.

 

Po zapoznaniu się z ćwiczeniami zawartymi w książkach oraz po rozczarowaniu dostępnymi aplikacjami tego typu na polskim rynku, ze względu na trudności w obsłudze, brak elastyczności, ograniczone możliwości dostosowania ćwiczeń i ustawień do indywidualnych potrzeb pacjentów, a także niską użyteczność, postanowiłem stworzyć aplikację internetową. Jej celem jest wsparcie terapii afazji i pomoc jak największej liczbie osób borykających się z afazją i podobnymi zaburzeniami mowy. Ponadto, dążyłem do rozwiązania wcześniej wymienionych problemów.

Po pierwsze, program komputerowy nie zapamiętuje wpisanych odpowiedzi, co umożliwia regularny powrót do wcześniej rozwiązywanych zadań.

Po drugie, eliminuje problem z ustalaniem pozycji prawidłowych odpowiedzi, ponieważ umożliwia programowanie losowości na różnych poziomach (np. losowa kolejność ćwiczeń, przypadkowa lokalizacja odpowiedzi, zmienne słowa do wyboru i ich losowe rozmieszczenie dla zadań typu "Wybierz prawidłową odpowiedź z listy wyrazów" lub "Posortuj wyrazy").

Po trzecie, aplikacja gwarantuje intuicyjną obsługę, automatyzuje proces wybierania i wprowadzania odpowiedzi oraz oferuje wsparcie lektora, co umożliwia pacjentowi samodzielne wykonywanie ćwiczeń w miarę możliwości.

Pierwsza wersja aplikacji została stworzona w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Już 1 maja 2021 roku mogliśmy oficjalnie zaprezentować program pacjentom i logopedom. W kolejnych miesiącach aplikacja była systematycznie rozwijana i ulepszana.

W ciągu dwóch lat afazja.net przekształciła się w nowoczesne narzędzie terapeutyczne, dostępne zarówno jako aplikacja, jak i serwis internetowy. To miejsce, które stanowi cenne źródło wiedzy na temat afazji i oferuje praktyczne narzędzia oraz usługi, takie jak generator krzyżówek, formularz diagnostyczny SODA oraz profile terapeutów.

Aplikacja afazja.net - Terapia mowy i języka - to profesjonalne narzędzie wspomagające terapię umysłową dorosłych, które zostało opracowane we współpracy z neurologopedami i pacjentami. Chciałbym wyrazić szczególne podziękowania dla pani dr Wioletty Sokal, naszego eksperta neurologopedycznego, za cenne wskazówki i nieocenioną pomoc, zwłaszcza na początkowym etapie powstawania aplikacji.

Odwiedź stronę Co nowego? aby śledzić rozwój aplikacji afazja.net w czasie.

 

Afazja.net - Czytam - Piszę - Mówię - Rozumiem