Skip to main content

SODA

SODA (Skala Oceny Dynamiki Afazji) jest kwestionariuszem diagnostycznym afazji stworzonym w Katedrze i Klinice Neurologii Collegium Medicum w Bydgoszczy. Formularz składa się z 3 części oceniających: rozumienie mowy, nadawanie mowy, nazywanie przedmiotów.

Aby otrzymać punktację w formacie SODA X (A, B, C), wybierz wynik uzyskany przez pacjenta w każdej z 3 części.

Uwaga! Poniższy formularz służy jedynie do celów edukacyjnych!
Dokładna diagnoza afazji powinna być zawsze przeprowadzona przez specjalistę neurologopedę lub neuropsychologa.
SODA 0 (0, 0, 0)

A. Rozumienie mowy

a) proste polecenia
np. „zamknij oczy”, „podnieś rękę”, „pokaż język”
b) złożone polecenia
np. „podnieś rękę i zamknij oczy”, „pokaż okno i drzwi”, „dotknij kolana, potem ucha”
c) polecenia z rozumieniem konstrukcji fleksyjnej
np. „dotknij lewą ręką prawego ucha”, „pokaż kluczem kartkę”, „klucz pokaż kartką”
d) interpretacja powiedzeń/metafor
np. „złota rączka” to człowiek: bogaty; umiejący wszystko zrobić; mający ręce ze złota
„Niedaleko jabłko pada od jabłoni” oznacza:
- w ogrodzie jabłka spadają obok drzewa;
- dzieci są zwykle podobne do rodziców;
- owoce zbiera się w ogrodzie.

B. Nadawanie mowy

a) umiejętność podania danych personalnych
np. imię, nazwisko, data urodzenia,...
b) zautomatyzowane ciągi słowne
np. nazwy dni tygodnia, miesięcy, liczenie do 10, modlitwa
c) powtarzanie prostych słów, zdań, liczb
d) mowa dialogowa - odpowiedzi na proste pytania
e) mowa opowieściowa
np. podanie okoliczności zachorowania


C. Nazywanie przedmiotówSODA 0 (0, 0, 0)

Afazja.net - Czytam - Piszę - Mówię - Rozumiem