Skip to main content

Bibliografia

[1] Katarzyna Wnukowska: ABC afazji, Wydawnictwo Harmonia, 2012

[2] Jadwiga Szumska: Metody rehabilitacji afazji, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980

[3] Marlena Puchowska-Florek, Barbara Książkiewicz, Magdalena Nowaczewska: Ocena przydatności wybranych skal i testów do oceny afazji u pacjentów w ostrym okresie udaru mózgu, Udar Mózgu 2005, tom 7, nr 2, 39–47

[4] Monika Kaźmierczak, Karina Wichurska: Dynamika obrazu zaburzeń mowy u pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu – opis przypadku, Otorynolaryngologia 2018, 17(2): 72-79

[5] Monika Knapczyk: Badanie zaburzeń komunikacji w afazji. Przegląd metod badań afazji w Polsce i na świecie, Forum Logopedyczne nr 25

[6] Antoni Balejko: Diagnoza i terapia osób z afazją, 2003

[7] Maria T. Nowakowska: Rehabilitacja chorych z afazją, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978

[8] Joanna Seniów: Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współistniejących nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych, Instytut psychiatrii i neurologii, Warszawa 2009

[9] Jolanta Panasiuk: Afazja a interakcja, Wydawnictwo UMCS Wydanie drugie, Lublin 2013

[10] L. S. Cwietkowa: Metody odbudowywania mowy w afazji

Afazja.net - Czytam - Piszę - Mówię - Rozumiem