Skip to main content

Jak to działa?

afazja.net to aplikacja internetowa z ćwiczeniami dla osób dotkniętych afazją i podobnymi zaburzeniami mowy oraz rozumienia. Program zawiera kilka tysięcy różnorodnych ćwiczeń, które pacjent może wykonywać samodzielnie lub przy pomocy opiekuna/logopedy, w domu, w gabinecie logopedycznym lub na oddziale neurologicznym i rehabilitacyjnym. Ćwiczenia polegają na rozwiązywaniu zadań i odpowiadaniu na pytania poprzez wpisywanie liter odpowiedzi (na ekranie komputera lub na klawiaturze) oraz wybieranie prawidłowych odpowiedzi z listy słów do wyboru. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest obsługiwana przez przeglądarkę internetową. Do jej używania wymagany jest dostęp do internetu.

Program jest opracowany głównie z myślą o pacjentach dorosłych, ale mogą z niego korzystać też dzieci, młodzież, dorośli uczący się języka polskiego. W aplikacji zawarte są wszystkie aspekty mowy i języka, między innymi: nazywanie, pisanie, czytanie, rozpoznawanie godzin, kolorów, liczb, zautomatyzowane ciągi słowne. Zadania podzielone są na grupy (rodzaje) ćwiczeń oraz kategorie tematyczne (aktywność, posiłki, dom, ciało, natura, czasoprzestrzeń, czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, zdania, przysłowia).

Grupy ćwiczeń obejmują:

 • Nazywanie – nazywanie przedmiotów i czynności do podanych obrazków
 • Wybieranie – wybieranie obrazków do podanych wyrażeń / wybieranie obrazków niepasujących do pozostałych
 • Ciągi słowne – zadania ze zautomatyzowanymi ciągami wyrazw
 • Kategoryzacje – ćwiczenia obejmujace kategorie przedmiotów
 • Uzupełnij zdanie – uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniach / wyrażeniach / przysłowiach
 • Rozumienie – zadania obejmujące skojarzenia
 • Przeciwieństwa – odnajdywanie słów o przeciwstawnym znaczeniu (antonimy)
 • Ułóż zdanie – układanie zdań z rozsypanych wyrazów
 • Stopniowanie – układanie słów według stopnia / wielkości
 • Prawda czy fałsz – odpowiadanie na pytanie czy podane zdanie jest prawdziwe
 • Zegar – rozpoznawanie i wpisywanie godzin
 • Kolory – nazywanie i wybieranie kolorów

Program cechuje wysoki poziom losowości. Nie tylko ćwiczenia są prezentowane w losowej kolejności, lecz także słowa do wyboru odpowiedzi są zawsze losowane i pokazywane w różnej pozycji, aby pacjent nie przyzwyczajał się do miejsca, na którym widnieje prawidłowa odpowiedź. Dużą pomoc stanowi lektor wypowiadający treści zadań i odpowiedzi oraz system podpowiedzi, który umożliwia odsłanianie poszczególnych liter wyrazu, w przypadku kiedy pacjent nie zna rozwiązania.

Aplikacja umożliwia stopniowanie trudności na kilku poziomach, dzięki czemu można dostosować ćwiczenia do poziomu zaawansowania pacjenta. Do tego celu służą ustawienia aplikacji, które obejmują np. ilość wyrazów do wyboru (od 2 do 40), ilość liter pokazywanych podczas wpisywania odpowiedzi, ilość wyrazów w zautomatyzowanych ciągach do posortowania (od 2 do 12) oraz wygląd tarczy zegara.

Oprócz zadań na stałe wprowadzonych do programu, znajdziemy w niektórych grupach tzw. generatory ćwiczeń, które umożliwiają konstruowanie niezliczonej ilości zadań „w locie” na podstawie wylosowanych słów spośród różnych kategorii tematycznych. Generatory znajdziemy w następujących grupach ćwiczeń:

 • Ciągi słowne (sortowanie wyrazów w kategoriach: litery, cyfry, liczby, liczebniki, miary, dni tygodnia, miesiące, daty, słowa alfabetycznie)
 • Kategoryzacje (różne rodzaje ćwiczeń z wyrazami z kategorii: kraje, miasta, rzeki, planety, miesiące, dni, liczebniki, figury geometryczne, ubrania, ciało, meble, sport, imiona, zawody, kolory, zwierzęta, potrawy, napoje, drzewa, kwiaty, owoce i warzywa, instrumenty muzyczne, rodzina)
 • Zegar (sortowanie godzin podanych w formie cyfrowej lub słownej)

W aplikacji znajdziemy poza tym takie funkcje, jak:

 • Gra na punkty – zliczanie punktów na podstawie ilości prawidłowych odpowiedzi
 • Statystyki – możliwość zapisywania historii wykonanych ćwiczeń w celu śledzenia postępów lub wracania do skonfigurowanej sesji ćwiczeń
 • Zakładki – dodawanie ćwiczeń do listy „ulubionych”
 • Własne ćwiczenia – tworzenie zadań z własną treścią i zdjęciami

Funkcja „Własne ćwiczenia” umożliwia dodawanie własnych zadań skrojonych na potrzeby pacjenta. Oprócz własnych pytań, podpowiedzi, odpowiedzi oraz wyrazów do wyboru, istnieje możliwość dodawania własnych zdjęć. Mogą to być np. fotografie członków rodziny pacjenta, znane miejsca, przedmioty itp.

Przydatną funkcją programu jest ponadto możliwość zakładania profili pacjentów. Funkcja ta jest pomocna w przypadku używania aplikacji z wieloma pacjentami (np. w gabinecie logopedycznym lub na oddziale rehabilitacyjnym). Dzięki temu możliwe jest przyporządkowanie ustawień programu, statystyk, zakładek oraz własnych ćwiczeń do konkretnych pacjentów oraz dowolne przełączanie pomiędzy profilami podczas używania programu.