Skip to main content


Instrukcja obsługi

(poprzednia wersja aplikacji)

 

Ekran startowy aplikacji prezentuje wszystkie grupy (rodzaje) ćwiczeń dostępne w programie. Aby rozpocząć sesję ćwiczeń, wybierz grupę ćwiczeń a następnie na ekranie z kategoriami wybierz dowolną kategorię. Przycisk Wszystkie wybiera wszystkie grupy ćwiczeń z ekranu startowego, a na ekranie z kategoriami wybiera wszystkie dostępne kategorie dla wcześniej wybranej grupy ćwiczeń.

Start - zamknij aplikację i przejdź na stronę główną afazja.net

Ustawienia - pokaż ekran „Ustawienia”

Profil pacjenta - wybierz aktualny profil pacjenta

Zakładki - pokaż ekran „Zakładki”

Własne - pokaż ekran „Własne”

Generatory ćwiczeń

W niektórych grupach ćwiczeń dostępne są tzw. generatory, które umożliwiają generowanie zestawu ćwiczeń na podstawie wylosowanych ciągów wyrazów. Aby skorzystać z generatura nie wybieraj nazwy kategorii u dołu ekranu, lecz użyj przycisku Start w oknie „Wygeneruj ćwiczenia”.

W grupie „Ciągi słowne” generator oferuje zadania polegające na sortowaniu wyrazów w odpowiedniej kolejności. Aby wygenerować ćwiczenia wybierz ilość obiektów do posortowania (od 2 do 12) oraz co najmniej jedną kategorię objektów i naciśnij przycisk Start.

Aby wygenerować ćwiczenia w grupie „Kategoryzacje” wybierz co najmniej dwie kategorie objektów oraz co najmniej jeden rodzaj ćwiczeń, a następnie nacinij przycisk Start.

Rodzaje ćwiczeń obejmują:

 • pasujące” - wybieranie słowa należącego do tej samej kategorii co podane przykłady
 • niepasujące” - wybieranie słowa, które nie pasuje do kategorii podanych przykładowych słów
 • lista” - wybieranie słów, które pasują do podanej kategorii
 • przyporządkuj” - wybieranie kategorii do podanego słowa

Przycisk Zaznacz zaznacza/odznacza wszystkie kategorie naraz.

W grupie „Zegar” można wygenerować ćwiczenia polegające na sortowaniu godzin podanych słownie lub cyfrowo. Wybranie obu wariantów pozwala na uzyskanie mieszanej listy godzin do posortowania.

Wybierz conajmniej jeden wariant ćwiczeń i naciśnij Start, aby wygenerować zadania.

Ustawienia poziomu trudności

Przed wyborem kategorii ćwiczeń istnieje możliwość dopasowania parametrów, które odzwierciedlają poziom trudności prezentowanych zadań. Podstawowe parametry to: liczba ćwiczeń, liczba słów, liczba liter oraz „gra na punkty”.

Użyj suwaka lub przycisków plus i minus, aby dopasować ustawienia wedug własnych preferencji.

 • Ile ćwiczeń” (od 5 do „bez limitu”) - ilość wylosowanych zadań do wykonania („bez limitu” wyświetla wszystkie dostępne ćwiczenia w systemie dla wybranej grupy/kategorii)
 • Słowa” (od 2 do 40) - liczba słów pokazywana do wyboru jako odpowiedź
 • Litery” (od 1 do „wszystkie”) - ilość liter pokazywanych do wpisywania odpowiedzi
 • Gra na punkty” - w grze na punkty system podpowiedzi jest deaktywowany, a za każdą prawidłową odpowiedź naliczane są punkty

Poza tym istnieją specyficzne ustawienia widoczne jedynie dla konkretnych grup ćwiczeń:

 • Rodzaj ćwiczeń” - w grupie „Wybieranie”
 • Ile objektów” - w generatorach grup „Ciągi słowne” i „Zegar”

W grupie „Zegar”:

 • Tarcza zegara” - do wyboru: cyfry łacińskie, rzymskie lub bez cyfr
 • Poziom trudności”:
  • „łatwy” - pokazuje czas co kwadrans z pełną minutą
  • „średni” - pokazuje dowolny czas z pełną minutą
  • „trudny” - pokazuje dowolny czas

Ekran ćwiczenia

Rozwiązywanie zadań polega na wpisywaniu odpowiedzi na ekranie komputera / klawiaturze komputerowej lub na wybieraniu prawidłowej odpowiedzi spośród wyrazów prezentowanych do wyboru. Forma dawania odpowiedzi zależy od specyfiki wykonywanego ćwiczenia (grupy).

Ekran z ćwiczeniem podzielony jest na 5 głównych części:

1. Nagłówek

Nagłówek zawiera polecenie do ćwiczenia (np. „Odpowiedz na pytanie”), numer aktualnego zadania z wylosowanej puli, liczbę wszystkich zadań aktualnej sesji oraz przyciski:

Wyjście - opuść aktualną sesję i powróć do ekranu głównego aplikacji

Zapisz - zapisz aktualne ćwiczenie na liście zakładek

Po kliknięciu na polecenie jego treść jest czytana na głos przez lektora.

 

2. Pytanie

W tym polu na granatowym tle prezentowane jest główne pytanie do zadania oraz przycisk Oko, które ukrywa treść pytania, umożliwiając wykonywanie ćwiczeń ze słuchu. Po ukryciu pytania w jego miejscu pojawia się symbol Oko. Po kliknięciu na ten symbol treść pytania jest ponownie czytana na głos przez lektora.

 

3. Treść

W tym polu pokazywana jest uzupełniająca treść do pytania (np. obrazek lub grupa wyrazów do posortowania)
oraz przyciski Wstecz i Dalej umożlwjające nawigację między zadaniami w aktualnej sesji.

 

4. Odpowiedź

Pacjent odpowiada na pytanie zawarte w zadaniu wpisując poszczególne litery lub wybierając prawidłowy wyraz spośród słów do wyboru. W tym polu pokazywana jest klawiatura z literami lub całe słowa do wyboru.

 

5. Stopka

Stopka zawiera przyciski do obsługi wpisywania odpowiedzi, podpowiedzi oraz rozwiązania. W zależności od rodzaju ćwiczenia (grupy) pacjent może przełączać pomiędzy różnymi możliwościami dawania odpowiedzi.

Wpisz - wpisz szukane słowo na klawiaturze

Wybierz - wybierz szukane słowo spośród listy wyrazów do wyboru

Ukryj - ukryj klawiaturę i słowa do wyboru

Podpowiedź - odkryj kolejną literę szukanego słowa (lub pokaż kolejny wyraz z grupy słów w rozwiązaniu)

Rozwiązanie - pokaż prawidłową odpowiedź

Przycisk Głośnik umożliwia wyciszenie lektora.

 

Używanie klawiatury komputerowej

Do wpisywania odpowiedzi i do nawigacji między poszczególnymi zadaniami w sesji można również używać klawiatury komputera. Wciśnięcie  klawisza na klawiaturze komputerowej odpowiada wciśnięciu odpowiedniej litery na klawiaturze ekranu aplikacji. Polskie litery uzyskujemy poprzez kombinację z przyciskiem SHIFT lub lewym przyciskiem ALT.

Np. aby otrzymać literę „Ą” należy wcisnąć jedną z następujących kombinacji:

 • „Lewy SHIFT” + „A”
 • „Prawy SHIFT” + „A”
 • „Lewy ALT” + „A”

Poza tym:

 • Klawisz Strzałka W LEWO odpowiada przyciskowi Wstecz
 • Klawisz Strzałka W PRAWO odpowiada przyciskowi Dalej
 • Klawisz ENTER odpowiada przyciskowi Rozwiązanie
 • Klawisz ESCAPE odpowiada przyciskowi Wyjście

Ekran „Ustawienia”

Ekran ustawień służy do tworzenia i kasowania profili pacjentów, zapisywania ustawień konfiguracyjnych oraz przeglądania historii wykonywanych ćwiczeń .

Pacjenci

Funkcja ta przewiduje używanie aplikacji przez więcej niż jednego pacjenta, umożliwiając przy tym przyporządkowanie ustawień, statystyk, zakładek i własnych ćwiczeń do konkretnego profilu.

Aby przełączyć profil pacjenta należy wybrać nazwisko pacjenta z listy „Aktualny pacjent”.

Aby usunąć profil aktualnie wybranego pacjenta naciśnij przycisk Usuń. Wraz z usunięciem profilu z systemu zostaną bezpowrotnie usunięte wszystkie ustawienia, statystyki, zakładki oraz ćwiczenia własne pacjenta.

Aby dodać nowy profil do systemu, wpisz nazwisko pacjenta w pole „Nowy pacjent” i naciśnij przycisk Dodaj. Nowy profil zostanie automatycznie wybrany jako aktualny.

Zapisywanie ustawień

Istnieje możliwość zapisania ustawień konfiguracyjnych, aby nie trzeba było za każdym razem ich zmieniać przed wyborem nowego zestawu ćwiczeń.

Aby zapisać ustawienia skonfiguruj je według własnego życzenia i naciśnij przycisk Zapisz ustawienia. Ustawienia będą automatycznie przyporządkowane do profilu aktualnie wybranego pacjenta.

Aby przywrócić domyślne ustawienia naciśnij przycisk Przywróć domyślne, a następnie wybierz Zapisz ustawienia, aby zapisać domyślną konfigurację dla aktualnego pacjenta.

Statystyki

Funkcja ta umożliwia zapisywanie historii wykonywanych ćwiczeń w tabeli statystyk. Istnieją 3 możliwości ustawień zapisywania statystyk:

 • „zawsze” - każda sesja ćwiczeń będzie zapisywana
 • „tylko w grze na punkty” - sesje będą zapisywane tylko po wybraniu opcji „Gra na punkty”
 • „nigdy” - historia ćwiczeń nie będzie zapisywana w ogóle

Tabela statystyk

Historia ćwiczeń zapisywana jest na liście statystyk dostępnej na dole ekranu „Ustawienia”. Dla każdej zapisanej sesji zapamiętywane są takie informacje jak data i czas wykonania sesji, grupa i kategoria ćwiczeń, ustawienia konfiguracyjne, liczba wykonanych / ukończonych / prawidłowo wykonanych zadań oraz w przypadku gry na punkty - liczba oraz procent uzyskanych punktów.

Aby uruchomić sesję z zapisaną konfiguracją ćwiczeń, wybierz przycisk Strzałka obok wpisu tabeli.

Ekran „Zakładki”

W tym miejscu zapisywane są zakładki aktualnie wybranego pacjenta. Aby wystartować sesję z ćwiczeniami z zakładek wybierz dowolną kategorię lub naciśnij przycisk Wszystkie (lub Start), wybierając w ten sposób ćwiczenia ze wszystkich kategorii.

Tabela zakładek

Zakładki pacjenta zapisywane są na liście zakładek u dołu ekranu „Zakładki”. Dla każdego wpisu zapamiętywana jest grupa / kategoria ćwiczenia oraz treść zadania i odpowiedź.

Aby usunąć konkretne ćwiczenie z zakładek naciśnij przycisk Kosz.

Aby usunąć wszystkie zakładki pacjenta wybierz przycisk Usuń zakłądki.

Ekran „Własne”

W tym miejscu istnieje możliwość dodawania i usuwania własnych ćwiczeń. Aby uruchomić sesję z własnymi ćwiczeniami naciśnij przycisk Start w nagłówku ekranu.

Dodawanie własnych ćwiczeń

Aby dodać własne ćwiczenie wypełnij formularz „Dodaj ćwiczenie” na ekranie „Własne” i naciśnij Zapisz ćwiczenie.

Obowiązkowe pola to:

 • Treść polecenia
 • Pytanie
 • Prawidłowa odpowiedź

Możesz również dodać własne wyrazy prezentowane pacjentowi do wyboru („wpisz własne”) lub wygenerować taką listę słów losowo („wygeneruj słowa”). Jeśli nie chcesz w ćwiczeniu podawać listy wyrazów do wyboru, zaznacz „brak”.

Aby dodać do ćwiczenia grafikę naciśnij Wybierz plik i załaduj zdjęcie z komputera w formacie jpg, jpeg, png lub gif o maksymalnej wielkości 5 MB.

Aby wyczyścić wszystkie pola formularza wybierz przycisk Resetuj.

Tabela własnych ćwiczeń

Własne ćwiczenia zapisywane są na liście w tabeli u dołu ekranu.

Aby edytować zapisane wcześniej ćwiczenie wybierz przycisk Edycja. Aby usunąć ćwiczenie wybierz przycisk Kosz.

Przycisk Usuń ćwiczenia usuwa wszystkie własne ćwiczenia przyporządkowane do aktualnego profilu pacjenta.

Afazja.net - Czytam - Piszę - Mówię - Rozumiem